Ingåknutarnas marthor

Årsmöte 26.2.2015

29.03.2015 kl. 09:57

Linda, vår kretsordförande, och Cecilia deltog för Ingåknutarnas del i Ingå Marthaförenings årsmöte den 26.2 på Fagerviks gamla folkskkola. Ca 30 personer från de olika kretsarna deltog. Det finns 5 kretsar; Västankvarn, Fagervik, Kyrkbyn, Gråmarböle och vår krets.

Först hördes en presentation av Torleif Skog från AtlasProfilax. Han talade om Atlaskotans felställning och de problem detta kan leda till samt metoden som återställer Atlaskotan i rätt läge. Om någon är nyfiken på det här kan ni besöka www.atlasprofilax.fi.

Sedan bjöds det på kaffe med tilltugg och därefter började det egentliga årsmötet.
Under mötet valdes en ny styrelse bestående av ordinarie medlem +suppleant. Under det kommande året kommer Cecilia att vara Ingåknutarnas representant i styrelsen och Linda hennes ersättare.  Ingen ställde frivilligt upp som ordförande, så ärendet bordlades till nästa möte som hölls 18.3, i Ingå Kyrkbykrets utrymmen. På det extra mötet valdes Hilkka Olkinuora till ny ordförande.  

På årsmötet i Fagervik slog man fast att medlemsavgiften för i år kommer att vara 29e. Ingå mf uppbär ingen egen avgift. På mötet överläts fastigheten Furulid till Täkter Marthaförening. Angående Hantverkardagen kom man överens om att, till skillnad från tidigare år, tillsätta en arbetskommitté för planeringen och koordineringen av årets evenemang.

Övrigt gemensamt program under året utgörs av 
22.3 Mathornas Kyrkogångsdag 
11.7 Hantverkardagen
30.10 Uppvaktning vid hjältegravarna
28.12 Julsamkväm för äldre Ingåbor

På föreningens årsmöte valdes förövrigt ombund till Västra Nylands Marthadisktrikts årsmöte i Svartå 21.3 och Marthaförbundets vårmöte i Ekenäs 18.4.  Linda ställde upp som ombund på mötet i Svartå medan både Linda och Cecilia kommer att representera föreningen på vårmötet.

Linda/Minttu/Cecilia
Kontaktuppgifter

Kontakt

Linda Forsström
Kontaktperson
linda.m.forsstromgmail.com
Pia Bergström
Medlemssekreterare
bergstroempgmail.com